19.10.2017

Fennofiilit (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Fennofiilit (lat. ja kreik.), „suomalaisystävät", 1700-luvun suom. tiedemiehet (Juslenius, Porthan y. m.), jotka tutkivat Suomen historiaa, kieltä ja kaikkea kotimaista. — Fennofobi, Suomen pelkääjä tai vihaaja. — Fennomaani, suomenmielinen. — Fennomania, „suomi-kiihko", suomenmielisyys.

21.9.2017

Faunus (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Faunus, fauni, muinais-it. hedelmällisyyden jumala, myöh. sama kuin Pan. Joskus ajateltiin fauneja olevan useampia.

16.9.2017

Fata morgana (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Fata morgana (it.) l. kangastus , valon taipumisesta (taittumisesta) valonsäteitten kulkiessa eri tiheitten ilmakerrosten läpi, aiheutuva näköhäiriö, minkä johdosta kaukaiset esineet näkyvät korkeammalla, kuin todella ovat, ja tulevat näkyviin taivaanrannan takaa.

6.9.2017

21.8.2017

Fasces (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Fasces (lat.), vitsakimppu, virka-arvon merkkinä muin.-rooma liktoreilla.
Fasciatsioni l. vannemuodostuma, epämuodostus kasveissa: liereät varret käyvät litistyneiksi ja usein kierteisiksi ja poimuisiksi. Tavallisimmin se esiintyy lepän, kuusen ja männyn oksissa.
Fascismi [-šši-] (it.), maailmansodan jälkeen Italiassa syntynyt kansallisvaltiollinen liike. F:n perusti Mussolini (ks. t.) 1919 vastustamaan nopeasti levinnyttä kommunismia ja vapaamielistä hallitusta, joka ei uskaltanut tehokkaasti sitä ehkäistä. Fascistit („mustapaidat"), joista suurin osa on ent. sotilaita, anastivat lokak. 1922 hallitusvallan, jota Mussolini pääministerinä käyttää melkein diktatorisesti. [„Fascismi" (1923).]

3.8.2017

Farssi (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Farssi (ransk.), keskiajalla pieni, vallattoman koomillinen ilveily, esim. „Maitre Pathelin"; nyk. vain yleisön hauskuttamiseksi kirjoitettu ilveilyntapainen huvinäytelmä.

13.7.2017

Fanfaari (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Fanfaari (ransk.), juhlatoitotus, tavallisimmin oikotorvilla soitettava. F.-sävelmät liikkuvat aina pelkästään samaan kolmisointuun kuuluvissa sävelissä.

28.6.2017

Falangi (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Falangi (kreik.), jalkaväen taistelujärjestys. Tunnetuin on Aleksanteri uuren täydentämä makedonialainen f. Se asettui tav. 16 riviin korkeintaan 1,000 miestä rivissä. Pääaseina olivat 4-5 m pitkät keihäät, joita viiden ensi rivin soturit pitivät ojossa, muut koholla. F:n iskuvoima oli suuri, mutta se oli hidasliikkeinen.

31.5.2017

Fahrenheit (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Fahrenheit [fārenhait], Gabriel Daniel (1686-1736), alankom, fyysikko, valmisti ensimmäisenä lämpömittareita, joiden osoituksia voitiin verrata toisiinsa, käyttäen omaa n. s. F:n asteikkoa.F. havaitsi kiehumapisteen riippuvaksi ilmanpaineesta, sekä tosiasian, että vesi erikoisissa tapauksissa pysyy nestemäisenä alle 0o lämpötilassa. Suunnitteli n. s. Nicholsonin areometrin.

24.5.2017

Fagotti (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Fagotti (it. fago’tto). 1. Puupuhallus-soitin, ulottuvaisuudeltaan B1-C2; käytetään orkesterissa puupuhaltimien bassona, mutta sulautuu myös hyvin sekä käyrätorviin että jouhisoittimim. — 2. Uruissa tavattava soinniltaan f:n-kaltainen äänikerta.

11.5.2017

Faberin puhekone (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Faberin puhekone, fys., koje puheessa esiintyvien äänteiden aikaansaamiseksi. Sen muodostavat kielitorvet ja kumuontelot.