31.5.2017

Fahrenheit (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Fahrenheit [fārenhait], Gabriel Daniel (1686-1736), alankom, fyysikko, valmisti ensimmäisenä lämpömittareita, joiden osoituksia voitiin verrata toisiinsa, käyttäen omaa n. s. F:n asteikkoa.F. havaitsi kiehumapisteen riippuvaksi ilmanpaineesta, sekä tosiasian, että vesi erikoisissa tapauksissa pysyy nestemäisenä alle 0o lämpötilassa. Suunnitteli n. s. Nicholsonin areometrin.

24.5.2017

Fagotti (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Fagotti (it. fago’tto). 1. Puupuhallus-soitin, ulottuvaisuudeltaan B1-C2; käytetään orkesterissa puupuhaltimien bassona, mutta sulautuu myös hyvin sekä käyrätorviin että jouhisoittimim. — 2. Uruissa tavattava soinniltaan f:n-kaltainen äänikerta.

11.5.2017

Faberin puhekone (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Faberin puhekone, fys., koje puheessa esiintyvien äänteiden aikaansaamiseksi. Sen muodostavat kielitorvet ja kumuontelot.

10.4.2017

Faabeli (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Faabeli (lat.). 1. Runoudenlaji, jossa ilmenee yhtyneenä opettava ja kertova perusluonne. Aiheena tav. eläimiä (vrt. Eläinfabula). — 2. F. merkitsee myös kertovan tai draamallisen runoelman toiminnan kulkua tai juonta.

1.4.2017

F (lähde: Pieni Tietosanakirja)

F, euroopp.-lat, kirjaimiston kuudes merkki. Lyh. roomal. kirjoituksissa y. m. F (f) voi olla = Fabius, familia, fecit, filius, frater. Luvunmerkkinä F, f = 40. Bibliografiassa F = folio, matem. = funktio, fys. lämpöasteita ilmaistaessa = Fahrenheit, kem. = fluori, lat. kasvinnimien ohella = forma, resepteissä = fiat (= valmistettakoon), kielit. = femininum, mus. = forte (ff = fortissimo) tai C-duuriasteikon 4:nnen sävelen merkki, kaupassa = fine, fein, fin (= hieno), kellon rukkaustaulussa = faster (= nopeammin).

8.3.2017

Euterpe (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Euterpe, yksi yhdeksästä muusasta (ks. t.); Helsingissä 1901-05 ilmestynyt ruots. kirjallis-taiteellinen aikakauskirja.

2.3.2017

Eugeniikka (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Eugeniikka (kreik.), rotuhygienia, oppi suvunrappeutumista ehkäisevistä, rodunjalostamista edistävistä toimenpiteistä.

21.2.2017

Eucalyptus (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Eucalyptus, kumipuu, kuumepuu, myrttikasvien heimoon kuuluva austr. puusuku, n. 160 lajia. Korkeita, tav. sinivihreitä, ainavihantia, hartsia ja kumia sisältäviä. E. amygdalina kasvaa 150 m korkeaksi ja tyvestä 30 m paksuksi. E. globulus, kuumepuu, kasvaa nopeasti ja imee maasta suuret vesimäärät, sen vuoksi sitä on menestyksellä istutettu kuumetautien vastustamiseksi rämemaille, m. m. Italiaan. — Eräiden lajien lehdistä saadaan lääkkeisiin käytettävää e.-öljyä.

7.2.2017

1.2.2017

Etruskit (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Etruskit, tietymätöntä alkuperää oleva kansa, joka n. 700-luvulla e. Kr. asettui asumaan Etruriaan. Hallitsivat myös jonkun aikaa Po-joen tienoita, Latiumia ja Campaniaa. Roomalaisten valloitettua Veijin 396 e. Kr. e:n mahti alkoi laskea, ja n. 270 e. Kr. Etruria joutui Rooman valtaan. E. sulautuivat muuhun väestöön ja heidän kielensäkin, joka ehkä ei ollut indoeurooppalainen, hävisi. E. ovat tulleet tunnetuiksi taitavina rakentajina, maalaajina sekä savi- ja yleensä taideteollisuuden kehittäjinä. Roomalaiset saivat e:lta vaikutteita, m. m. uskonnon alalla (enteiden selittäminen y. m.). [Müller (saks., 1877).]

25.1.2017

Etikka (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Etikka, miedonnettu etikkahapon vesiliuos; valmistetaan joko hapettamalla alkoholinpitoisia nesteitä tai puuetikasta. Tavallinen ruokaetikka sisältää n. 4-6 % etikkahappoa. — Etikkaeetteri (C4H8O2), neste, jota saadaan tislaamalla yhdessä natriumasetaattia, rikkihappoa ja alkoholia; käytetään hajuvesien, keinotekoisen rommin ja ärräkin valmistukseen. — Etikkaemä, etikkakäymistä aiheuttavien sienien yhteisnimitys. — Etikkaessenssi, puhdas, väkevä etikkahappo. — Etikkahappo (C2H4O2), pistävänhajuinen neste, jähmettyy +17°:ssa (jääetikka); suoloja sanotaan asetaateiksi.

18.1.2017

Etiketti (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Etiketti (ransk.), nimilappu, tehtaanmerkki; ylhäisten, vars. hovipiirien vakiintuneen muodon saaneet seurustelutavat.

11.1.2017

Ethelred lähde: Pieni Tietosanakirja)

Ethelred, Englannin kuningas 978-1016. Toimeenpani 1002 verilöylyn Englannin tanskalaisten keskuudessa; kostoksi siitä Tanskan kuningas Sven Kaksiparta valloitti melkein koko maan.